HOE KIJKEN WE NAAR OVER-HEDEN EN TOEKOMST?

Beleid is nooit een kwestie geweest van een ambtenaar in een ivoren toren opsluiten en dan wachten totdat deze er met een notitie uitkomt die alle problemen oplost. Improviseren, omgaan met chaos, politieke afwegingen maken; het is van alle tijden.

Heldere oplossingen zijn er zelden, het blijft ‘onderhanden werk’. Maar er is wel een wezenlijk verschil in de manier waarop tot voor kort met beleid werd omgegaan en hoe het nu gaat. De instituties waarin beleid wordt gemaakt vervagen, lossen op of exploderen in de media. Door informatietechnologie, natuurlijk. Maar ook doordat er heel veel verandert in houding en verhouding. Dat raakt de hele beleidskolom, van politieke top tot balieambtenaar.

Die beleidskolom is er door gaan wankelen. De beleidsambtenaar van de toekomst heeft een andere rol en daar horen andere werkwijzen en strategieen bij. Veel meer horizontaal en over grenzen van sectoren, organisaties, taken en bevoegdheden heen. Dit kan alleen door samen te werken, door te co-opereren. Hoe werkt dat in de praktijk? Lees over de komst van de wisent naar de Veluwe in deze blog van Peter Noordhoek: http://www.linkedin.com/pulse/de-wisent-en-5-regels-van-cocreatie-peter-noordhoek?trk=prof-post

Wisent

 

 

 

 

Project Wisenten op de Veluwe weer een stap dichterbij

Het begint er steeds meer op te lijken dat nu ook de volgende stap in de komst van de wisenten naar de Veluwe rond is. Financiering voor de vennen lijkt rond. De vennen zijn belangrijk als waterbron,...

Lees het volledige artikel >

Onvermijdelijke onafhankelijkheid

Zowel de Verenigde Naties als de Europese Unie lijken van Nederlandse ZBO's en toezichthouders te eisen dat ze zich onafhankelijker opstellen. Op dit moment lijkt binnen Nederland de beweging eerder d...

Lees het volledige artikel >

Participatie in de Europese Unie

Hoe staat het met participatie in de Europese Unie? Belangrijk artikel van Christian Marxen. http://bit.ly/1JvLBlD

Lees het volledige artikel >

Na Fyra, tijd voor een beter rollenspel

De verhoren in het kader van het parlementair odnerzoek naar het Fyra-debacle maken pijnlijk duidelijk hoe ver de wereld van het extern en intern toezicht uit elkaar staan. met name de inspectie I&L m...

Lees het volledige artikel >

De volmaakte mens in een volmaakt debat

In de Rode Hoed vond een debat plaats rond de televisieserie 'De volmaakte mens'. Bas Heijne heeft Michael Sandel uitgenodigd om op Socratische wijze te onderzoeken hoe ver we kunnen en willen gaan me...

Lees het volledige artikel >


Nieuwsoverzicht