Het bestaat zolang het beweegt

Een beleidscoöperatie is een unieke vorm van samenwerken. Het is een manier om kennis te halen en te brengen - en daarmee te vermeerderen. Dat is toch anders dan een zuivelcoöperatie of een coöperatieve bank. Een beleidscoöperatie bestaat zolang er kennis wordt uitgewisseld en niet langer: het bestaat zolang het beweegt. Het geheim van een geslaagde coöperatie schuilt daarom voor ons in twee zaken.

De eerste is het op een hoog niveau brengen en houden van het plezier en de energie in het uitwisselen van kennis. Vandaar leerwegen met relevante beleidsproducten, publicaties, ontmoetingen e.d. De eigenaren van de kennis bepalen uiteindelijk de koers van de verschillende coöperaties. Met gedeeld eigenaarschap komt die beweging er ook: dat is co-opereren.

Het tweede is een goede ondersteuning. Vanuit Grenswerkers BV worden de activiteiten, van leerweg tot kennisbank, ondersteund.   
 

Een beleidscoöperatie starten

Het starten van een beleidscoöperatie tussen (groepen) beleidsambtenaren tussen verschillende organisaties (gemeenten, provincies, waterschappen) rondom een gezamenlijk beleidsprobleem

of door

het starten van een beleidscoöperatie tussen (groepen) beleidsambtenaren binnen een organisatie rondom een gezamenlijk beleidsprobleem

In beide gevallen zijn er twee wegen om van start te gaan:
 - via een leerweg, met een beleidsvisie en een groep betrokken leden als doel
 - door direct aan het beleidsprobleem te gaan werken, onder intensieve begeleiding.

Elke stap richting het beleidsproduct wordt een stap richting de beleidscoöperatie.
  
 

Een beleidscoöperatie laten groeien

Nieuwe beleidsproblemen formuleren, kennis bij elkaar brengen vanuit wetenschap en praktijk.  Energie lenen, geven, krijgen. Producten communiceren

Intranet en kennisbank benutten voor beleidsdiscussies. Benutten kennis van leden.

Omdenksessies, weerstandtesten, beleid verbeelden.

Perspectief verzetten: richting burgers, richting politiek

Publiceren en bespreken beleidsproducten van de beleidscoöperatie en publicaties van leden en docenten.

Benutten beleidsproducten voor nieuwe samenwerkingsvormen in de vorm van beleidscoöperaties

Beleidscoöperatie vormen en vertegenwoordigen
  
 

Een beleidscoöperatie onderhouden

Energie, aandacht en ideeën geven vanuit de ondersteunende rol (Grenswerkers)

Zoeken en selecteren: beleidscoöperatie versterken met leden en kennisbronnen vanuit breed netwerk

Ontwerpen en voeden van op maat gesneden formats voor activiteiten van de beleidscoöperatie

Voeden en stimuleren van het beleidsdebat binnen de beleidscoöperatie (intranet, kennisbank) en er buiten: publicaties, bijeenkomsten

Voorkomende financiële en administratieve werkzaamheden: ontzorgen

 

Project Wisenten op de Veluwe weer een stap dichterbij

Het begint er steeds meer op te lijken dat nu ook de volgende stap in de komst van de wisenten naar de Veluwe rond is. Financiering voor de vennen lijkt rond. De vennen zijn belangrijk als waterbron,...

Lees het volledige artikel >

Onvermijdelijke onafhankelijkheid

Zowel de Verenigde Naties als de Europese Unie lijken van Nederlandse ZBO's en toezichthouders te eisen dat ze zich onafhankelijker opstellen. Op dit moment lijkt binnen Nederland de beweging eerder d...

Lees het volledige artikel >

Participatie in de Europese Unie

Hoe staat het met participatie in de Europese Unie? Belangrijk artikel van Christian Marxen. http://bit.ly/1JvLBlD

Lees het volledige artikel >

Na Fyra, tijd voor een beter rollenspel

De verhoren in het kader van het parlementair odnerzoek naar het Fyra-debacle maken pijnlijk duidelijk hoe ver de wereld van het extern en intern toezicht uit elkaar staan. met name de inspectie I&L m...

Lees het volledige artikel >

De volmaakte mens in een volmaakt debat

In de Rode Hoed vond een debat plaats rond de televisieserie 'De volmaakte mens'. Bas Heijne heeft Michael Sandel uitgenodigd om op Socratische wijze te onderzoeken hoe ver we kunnen en willen gaan me...

Lees het volledige artikel >


Nieuwsoverzicht