Waarom een leerweg?

Wij kijken naar beleidsvorming als een didactisch proces. Kennis is daarbij de belangrijkste interventie. Kennis over de maatschappelijke opgaven waar u mee geconfronteerd wordt, maar ook kennis over de context waarin aan die opgave moet worden gewerkt. Dat is meer kennis dan een mens kan hebben, vandaar dat de essentie van een beleidscoöperatie bestaat uit kennis delen.
De beleidscoöperatie start dit delen in de vorm van een leerwegen. Leerwegen gericht op beleidsopgaven. Door het gezamenlijk leren ontstaat eigenaarschap.

Hieronder volgt een voorbeeld van een leerweg. We hanteren in de praktijk meerdere vormen. Welke de beste voor u is hangt af van het beleidsprobleem en de vraagw elke partijen betrokken moeten zijn.

 

Beleidsopdracht en intake

Elke leergang start met een beleidsopdracht door de (gezamenlijke) opdrachtgevers. Scherp wordt geformuleerd wat de beleidsopgave is zoals die in de leerweg centraal staat. De deelnemers gaan zich als groep en individueel op deze opgave richten.

Daarna volgen de individuele intake. Een intake met Individuele leerafspraken en waarbij de bijdrage aan de beleidsopdracht helder wordt. Verwachtingen en leeropbrengst worden besproken, de aard van de beleidscoöperatie is helder.

 
Inhoud in 3 delen


Leerweg I   weten wat we niet weten / weten wat we willen weten


    2-3 modules gericht op verkennen, omdenken en grenzen verleggen
    uitkomst: herformulering beleidsopdracht
    Invalshoeken o.a.:
 - vanachter het beleid getrokken: om wat en wie gaat het?
 - de politieke dimensie van het beleidsvraagstuk
 - Beleid en complexiteit
 - verdiept beleid:
 - beleid & belevenis
 - de realiteit van de praktijk


Leerweg II kennis richten / beleid maken

 2-3 modules waarin de inzichten worden gebundeld richting een visiedocument.
 Invalshoeken o.a.:
 - leiderschap in beleid
 - de architectuur van beleid
 - continue en discontinue veranderen
 - genieten van weerstand
 - beleid verbeeld
 - tussen burgerparticipatie en overheidsparticipatie?
 - visie en effect


Leerweg III presenteren / committeren

De leerweg sluit af met een slotbijeenkomst waarin de gezamenlijke beleidsvisie mondeling en in woord en beeld wordt gepresenteerd. Een jury beoordeelt het resultaat.

De beleidsvisie wordt daarna richting de eigen organisaties van de deelnemers gepresenteerd. Door verder te delen in het kader van de beleidscoöperatie - bijeenkomsten, publicatie - wordt het rendement vergroot.

Tot zover, niets bijzonders, alhoewel zeldzaam genoeg. Tegelijk is het moment van presenteren ook het moment om te vragen: gaan we met elkaar door? Zo ja, dan is dat de start naar een volle beleidscoöperatie. 

 

Project Wisenten op de Veluwe weer een stap dichterbij

Het begint er steeds meer op te lijken dat nu ook de volgende stap in de komst van de wisenten naar de Veluwe rond is. Financiering voor de vennen lijkt rond. De vennen zijn belangrijk als waterbron,...

Lees het volledige artikel >

Onvermijdelijke onafhankelijkheid

Zowel de Verenigde Naties als de Europese Unie lijken van Nederlandse ZBO's en toezichthouders te eisen dat ze zich onafhankelijker opstellen. Op dit moment lijkt binnen Nederland de beweging eerder d...

Lees het volledige artikel >

Participatie in de Europese Unie

Hoe staat het met participatie in de Europese Unie? Belangrijk artikel van Christian Marxen. http://bit.ly/1JvLBlD

Lees het volledige artikel >

Na Fyra, tijd voor een beter rollenspel

De verhoren in het kader van het parlementair odnerzoek naar het Fyra-debacle maken pijnlijk duidelijk hoe ver de wereld van het extern en intern toezicht uit elkaar staan. met name de inspectie I&L m...

Lees het volledige artikel >

De volmaakte mens in een volmaakt debat

In de Rode Hoed vond een debat plaats rond de televisieserie 'De volmaakte mens'. Bas Heijne heeft Michael Sandel uitgenodigd om op Socratische wijze te onderzoeken hoe ver we kunnen en willen gaan me...

Lees het volledige artikel >


Nieuwsoverzicht