Het team

Het team van de Beleidscoöperatie bestaat uit:

Marc Muntinga

Drs. Marc Muntinga studeerde Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Leiden. Hij werkte bij diverse strategy consulting firma’s als partner / vennoot. Daarna ontwikkelde hij zich vanuit zijn eigen bedrijf (Muntinga & Company) door als ondernemer en bestuurder in diverse bedrijven die raakvlak hebben met het openbaar bestuur.

Als opdrachtnemer werkte Marc voor nagenoeg alle departmenten, provincies en een groot gedeelte van de 100.000+ gemeenten van Nederland. Zijn opdrachten spelen zich voornamelijk af in het publieke domein en gaan veelal over de thema’s: strategie, sturing (besluitvorming en procesmanagement) en beleidsorganisatie. Naast zijn advies- en interimwerk geeft Marc regelmatig colleges Public Management, Strategisch Management en Kwaliteitsmanagement bij diverse universiteiten en instituten in binnen en buitenland. Hij is lid van diverse Raden van Toezicht, heeft diverse commissariaten en is lid van het hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij.

Marc is een van de founding fathers van De Beleidscooperatie: een initiatief om in samenwerking tussen maatschappelijke partners, wetenschap en overheden te komen tot beleidsontwikkeling rondom prangende maatschappelijke vraagstukken in wijken, dorpen, steden en regio’s.

Peter Noordhoek

Peter Noordhoek

Peter Noordhoek (1957) is sterk betrokken bij de ontwikkeling van de publieke sector. Het woord ‘kwaliteit’ valt bij hem al snel. Van het concreet verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening tot het ontwikkelen van branchebrede kwaliteitsstelsels. Van kwaliteit van wetgeving tot kwaliteit van het toezicht; hij is er bij betrokken of geeft er vorm aan. Opdrachtgevers bevinden zich in alle lagen van de publieke sector, van kleine kernen tot en met Brussel.
Zijn professionele betrokkenheid geeft hij o.a. vorm via zijn deelname aan Statendaal, maar ook zijn kennispartnerschap van het INK, het voorzitterschap van het KPS Gilde, het oprichten van de Vereniging voor Toezicht, Inspectie, Evaluatie en Handhaving (VIDE) en een groot aantal andere verenigingen en verbanden. De zakelijke basis voor zijn activiteiten wordt gevormd door Northedge bv en Northedge Opleiding BV, waar hij sinds 1995 directeur van is. Hier is een overzicht van al zijn activiteiten.

 

Ir.drs. J. (Jan) den Hollander

foto invoegen

Meer dan dertig jaar ervaring als organisatieadviseur bij (1) overheid en  overheidsorganisaties, (2) onderwijsorganisaties (van VMBO tot universiteit) en onderzoeksorganisaties, alsmede (3) grote bureaucratische organisaties en organisaties van professionals (de laatste twee ook in de profit sfeer). Specialties: het voor sturing toegankelijk maken van complexe situaties, realiseren van echt 'in control' zijn, netwerk en krachtenveldanalyse, regie en vormgeving regiefunctie. Management development op basis van action learning.

Dhr. F. van Drimmelen

foto invoegen

Frans van Drimmelen (1965) is oprichter, directeur en senior adviseur bij Dröge & van Drimmelen. Binnen dit bureau heeft hij bedrijven, overheden en organisaties geadviseerd op het gebied van Public Affairs en Corporate Communicatie. Naast Dröge & van Drimmelen bekleedt Frans diverse bestuursfuncties; onder andere als lid van de Raad van advies van de Groene Zaak, bestuurslid van het Theater Ontwikkelingsfonds, lid Raad van advies Bovo Tours, lid Raad van advies Wekomenerwel en adviserende functies bij studentenvereniging Lanx. Begin jaren negentig was Frans D66-bestuurslid in Amsterdam en bestuurslid van de Hortus Botanicus. Tot 2013 was hij voorzitter van de Beroepsvereniging voor Public Affairs.

Daarnaast is Frans politiek actief; momenteel is hij bestuurslid a.i. bij het landelijk van D66 (portefeuille ledenwerving en fondsenwerving) en bestuurslid bij de lokale afdeling Kaag en Braassem. Ook vervult Frans een rol in het bestuur van de Stichting Huisvestingsvermogen D66. Hiervoor was Frans tot eind 2004 penningmeester van het landelijk bestuur  en in 1999 en 2003 landelijk campagneleider voor deze partij.

Prof L. Karsten

foto invoegen

Luchien Karsten studied Economics and Philosophy at the University of Groningen (The Netherlands) and history in Paris (Ecole des Hautes Etudes). He earned his PhD from the same university about the history of the eight hour day. At present he is professor in Philosophy of Management Thinking at Business School Nederlands, for the DBA programme. Also, he is professor History of Management and Head of the department of International Business and Management at the University of Groningen.

His research interests focus on time and management, the transfer of management concepts and the history of changes in multinationals. 

Op dit moment werken we aan de uitbreiding van het team. Heeft u suggesties? Neem s.v.p. contact met ons op.

 

Powered by Grenswerkers BV

Grenswerkers BV is de initiatiefnemer van de beleidscoöperatie.nl.

Grenswerkers BV is gericht op de wisselwerking tussen wetenschap en praktijk in de beleidsomgeving,

Hiervoor ontwikkelt Grenswerkers BV kennisgedreven bijeenkomsten, leergangen, opleidingen en actieve koppeling tussen wetenschappelijke netwerken en netwerken in het openbaar bestuur. De vorm hiervoor is de beleidscoöperatie.

Grenswerkers BV is de rechtspersoon waarvan de leiding berust bij Marc Muntinga en Peter Noordhoek.

Ondersteuning marketing en communicatie wordt gedaan door Manon van Dijk

 

 

Project Wisenten op de Veluwe weer een stap dichterbij

Het begint er steeds meer op te lijken dat nu ook de volgende stap in de komst van de wisenten naar de Veluwe rond is. Financiering voor de vennen lijkt rond. De vennen zijn belangrijk als waterbron,...

Lees het volledige artikel >

Onvermijdelijke onafhankelijkheid

Zowel de Verenigde Naties als de Europese Unie lijken van Nederlandse ZBO's en toezichthouders te eisen dat ze zich onafhankelijker opstellen. Op dit moment lijkt binnen Nederland de beweging eerder d...

Lees het volledige artikel >

Participatie in de Europese Unie

Hoe staat het met participatie in de Europese Unie? Belangrijk artikel van Christian Marxen. http://bit.ly/1JvLBlD

Lees het volledige artikel >

Na Fyra, tijd voor een beter rollenspel

De verhoren in het kader van het parlementair odnerzoek naar het Fyra-debacle maken pijnlijk duidelijk hoe ver de wereld van het extern en intern toezicht uit elkaar staan. met name de inspectie I&L m...

Lees het volledige artikel >

De volmaakte mens in een volmaakt debat

In de Rode Hoed vond een debat plaats rond de televisieserie 'De volmaakte mens'. Bas Heijne heeft Michael Sandel uitgenodigd om op Socratische wijze te onderzoeken hoe ver we kunnen en willen gaan me...

Lees het volledige artikel >


Nieuwsoverzicht