De focus van de beleidscooperatie ligt primair op het lokale en regionale bestuur: gemeenten, waterschappen en provincies of samenwerkingsverbanden van deze overheden. Bijna altijd is er echter sprake van co-creatie met andere partijen, zowel binnen als buiten de overheid. In het kader van de participatiesamenleving is er sprake van een verschuiving van publiek naar privaat. Omdat wij beide werelden goed kennen, kan de beleidscooperatie daar een stevige bijdrage aan leveren (zie voorbeeld van de wisent). Echter; deze verschuiving van publiek naar privaat is voor ons geen doel op zich. Dat is het gezamenlijk leren naar een doel toe.

 

Project Wisenten op de Veluwe weer een stap dichterbij

Het begint er steeds meer op te lijken dat nu ook de volgende stap in de komst van de wisenten naar de Veluwe rond is. Financiering voor de vennen lijkt rond. De vennen zijn belangrijk als waterbron,...

Lees het volledige artikel >

Onvermijdelijke onafhankelijkheid

Zowel de Verenigde Naties als de Europese Unie lijken van Nederlandse ZBO's en toezichthouders te eisen dat ze zich onafhankelijker opstellen. Op dit moment lijkt binnen Nederland de beweging eerder d...

Lees het volledige artikel >

Participatie in de Europese Unie

Hoe staat het met participatie in de Europese Unie? Belangrijk artikel van Christian Marxen. http://bit.ly/1JvLBlD

Lees het volledige artikel >

Na Fyra, tijd voor een beter rollenspel

De verhoren in het kader van het parlementair odnerzoek naar het Fyra-debacle maken pijnlijk duidelijk hoe ver de wereld van het extern en intern toezicht uit elkaar staan. met name de inspectie I&L m...

Lees het volledige artikel >

De volmaakte mens in een volmaakt debat

In de Rode Hoed vond een debat plaats rond de televisieserie 'De volmaakte mens'. Bas Heijne heeft Michael Sandel uitgenodigd om op Socratische wijze te onderzoeken hoe ver we kunnen en willen gaan me...

Lees het volledige artikel >


Nieuwsoverzicht