Beleid
Beleid

BELEID OVER GRENZEN VAN KENNIS HEEN


Beleid is overal. Beleid wordt overal gemaakt – en lang niet alleen binnen de overheid. Wij zien beleid als uitkomst van nadenken en vooruitdenken. Nadenken over wat er om ons heen gebeurd en wat dat betekent voor de opgaven waar we voor zijn gesteld. Vooruitdenken richting opties en oplossingen. Beleid is daarmee werken met kennis. Hard werken met kennis – en hoewel het vaak om ernstige zaken gaat, ook genieten van het werken met kennis.
In het denken over beleid is het vaak heen en weer gegaan. Rationeel denken over maatschappelijke problemen en die dan planmatig te lijf gaan is één uiterste. Denken over beleid in termen van macht en emotie, waarin problemen alleen maar onderdeel van het spel zijn, is het andere. Beleid omvat beiden.

Daarom is denken over beleid niet alleen een kwestie van kennis toepassen, maar ook een kwestie van kennis vergroten en over kennis nadenken. Beleid laat zich alleen maar vormen als de grenzen van kennis worden opgezocht, uitgerekt. Dat gebeurt door de kennis van anderen in te brengen, door de eigen kennis te verdiepen, door veronderstellingen ter discussie te stellen, door weerstand op te zoeken. In theorie. In de praktijk staan politieke werkelijkheden en praktische bezwaren in de weg. Met de Beleidscoöperatie willen we de theorie een handje helpen. Door rond problemen te werken, er letterlijk en figuurlijk een leerweg van te maken en door het zo te organiseren dat het kennisdomein vanzelf opgerekt is en blijft.

 

Project Wisenten op de Veluwe weer een stap dichterbij

Het begint er steeds meer op te lijken dat nu ook de volgende stap in de komst van de wisenten naar de Veluwe rond is. Financiering voor de vennen lijkt rond. De vennen zijn belangrijk als waterbron,...

Lees het volledige artikel >

Onvermijdelijke onafhankelijkheid

Zowel de Verenigde Naties als de Europese Unie lijken van Nederlandse ZBO's en toezichthouders te eisen dat ze zich onafhankelijker opstellen. Op dit moment lijkt binnen Nederland de beweging eerder d...

Lees het volledige artikel >

Participatie in de Europese Unie

Hoe staat het met participatie in de Europese Unie? Belangrijk artikel van Christian Marxen. http://bit.ly/1JvLBlD

Lees het volledige artikel >

Na Fyra, tijd voor een beter rollenspel

De verhoren in het kader van het parlementair odnerzoek naar het Fyra-debacle maken pijnlijk duidelijk hoe ver de wereld van het extern en intern toezicht uit elkaar staan. met name de inspectie I&L m...

Lees het volledige artikel >

De volmaakte mens in een volmaakt debat

In de Rode Hoed vond een debat plaats rond de televisieserie 'De volmaakte mens'. Bas Heijne heeft Michael Sandel uitgenodigd om op Socratische wijze te onderzoeken hoe ver we kunnen en willen gaan me...

Lees het volledige artikel >


Nieuwsoverzicht