Beleidscoöperatie en Reisgenoten

Overal waar beleid wordt geformuleerd en waar samenwerking aan de orde is, kan een beleidscoöperatie in het zicht komen.

Onder de paraplu van 'De beleidscoöperatie' - deze website - kunnen verschillende coöperaties zich verzamelen. Elke beleidscoöperatie wordt gevormd rond een beleidsprobleem. Doorgaans gaat het om beleidsproblemen met een hoge mate van complexiteit, waarbij kennis per definitie uit veel verschillende bronnen moet worden gehaald en er alle reden is om over organisatiegrenzen heen te werken. Hieronder worden de beleidscoöperaties genoemd die de aanleiding hebben gevormd voor het initiatief waar u nu kennis van neemt.  
 

Beleidscoöperaties voor en door lokale overheden

het is geen geheim dat het lokaal bestuur ontzettend in beweging is. Gemeenten, provincies en waterschappen zitten niet voor niets allemaal in een schaalvergrotingsslag. Gelet op de aard en complexiteit van de beleidsproblemen die nu aan de orde zijn, kan schaalvergroting alleen nooit een oplossing zijn. Met de beleidscoöperatie komt er voor de beleidsfunctie een interessante optie bij om samen te werken zonder nieuwe structuren te bedenken. 

Beleidscoöperatie en co-creatie

Beleid beklijft het beste als het van onderop vorm krijgt, maar wat als dat niet zo makkelijk lukt? Als grote overheidsorganisaties en kleine lokale partijen maar moeilijk bij elkaar te brengen zijn, mede omdat de omgeving erg ingewikkeld is? In dat geval is een beleidscooperatie een mooie manier om zowel tot een werkelijk loslaten aan de kant van de overheidsinstelling te komen als om tot een daadwerkelijk oppakken van het initiatief aan de lokale zijde te komen. Een eerste voorbeeld van onze aanpak is de komst van de wisent naar de Veluwe.

Beleidscoöperaties rond specifieke thema's

Jeugdzorg, waterbeheer, nieuwe dienstverleningsvormen: rondom het beleid is het nooit rustig. Informatie is er genoeg, betekenis te weinig. Pas in het doordenken en tegendenken bij al die ontwikkelingen ontstaat er beleid dat de praktrijktoets kan doorstaan. Dat kan maar tot op zekere hoogte achter de computer of tijdens een vergadering gebeuren. Beter is het om op (semi-)permanente basis de ontmoeting te zoeken. Dan wordt het logisch om een beleidscoöperatie te vormen rondom een beleidsthema. Een uit overheden afkomstige groep vormt de kern, aangevuld met beleidsmedewerkers van sleutelinstellingen.

 

Project Wisenten op de Veluwe weer een stap dichterbij

Het begint er steeds meer op te lijken dat nu ook de volgende stap in de komst van de wisenten naar de Veluwe rond is. Financiering voor de vennen lijkt rond. De vennen zijn belangrijk als waterbron,...

Lees het volledige artikel >

Onvermijdelijke onafhankelijkheid

Zowel de Verenigde Naties als de Europese Unie lijken van Nederlandse ZBO's en toezichthouders te eisen dat ze zich onafhankelijker opstellen. Op dit moment lijkt binnen Nederland de beweging eerder d...

Lees het volledige artikel >

Participatie in de Europese Unie

Hoe staat het met participatie in de Europese Unie? Belangrijk artikel van Christian Marxen. http://bit.ly/1JvLBlD

Lees het volledige artikel >

Na Fyra, tijd voor een beter rollenspel

De verhoren in het kader van het parlementair odnerzoek naar het Fyra-debacle maken pijnlijk duidelijk hoe ver de wereld van het extern en intern toezicht uit elkaar staan. met name de inspectie I&L m...

Lees het volledige artikel >

De volmaakte mens in een volmaakt debat

In de Rode Hoed vond een debat plaats rond de televisieserie 'De volmaakte mens'. Bas Heijne heeft Michael Sandel uitgenodigd om op Socratische wijze te onderzoeken hoe ver we kunnen en willen gaan me...

Lees het volledige artikel >


Nieuwsoverzicht