Van beleid tot beleidscoöperatie

Om verschillende redenen – bezuinigingen, vergrijzing, toenemende complexiteit – kan verwacht worden dat de beleidsfunctie in gemeenten en de andere onderdelen van de overheid onvoldoende is om alle taken aan te kunnen. Niet alles valt via schaalvergroting op te lossen en niet alle benodigde kennis is binnen overheden te vinden. Dan kan de beleidscooperatie in beeld komen.

Een coöperatie bouwt zich op in twee stappen: een stap in de vorm van een leerweg en een mogelijke stap richting een coöperatie rondom een beleidsprobleem.
Via de leerweg bouwen we een groep op: beleidsprofessionals, praktijkprofessionals en wetenschappers gezamenlijk. De leerweg mondt in principe uit in een gezamenlijk beleidsdocument. In dit document komen theorie en beleidspraktijk bij elkaar. De deelnemers investeren in elkaar, leren elkaar goed kennen. Uit te nodigen docenten dragen daar aan bij. Een leerweg kan vele vormen hebben: van een strakke regelmaat met vaste blokken tot een 'scrum' van intensieve maar korte sessies.
Op basis van die ervaring wordt het logisch om rond het beleidsprobleem tot een meer permanente vorm van beleidscoöperatie over te gaan. Het halen en brengen van kennis wordt dan dagelijkse praktijk, waarbij ook nieuwe beleidsopdrachten logisch zijn en meer leden zich kunnen aansluiten. Zo groeit de coöperatie.

< Waarom een Beleidscoöperatie?

 

Project Wisenten op de Veluwe weer een stap dichterbij

Het begint er steeds meer op te lijken dat nu ook de volgende stap in de komst van de wisenten naar de Veluwe rond is. Financiering voor de vennen lijkt rond. De vennen zijn belangrijk als waterbron,...

Lees het volledige artikel >

Onvermijdelijke onafhankelijkheid

Zowel de Verenigde Naties als de Europese Unie lijken van Nederlandse ZBO's en toezichthouders te eisen dat ze zich onafhankelijker opstellen. Op dit moment lijkt binnen Nederland de beweging eerder d...

Lees het volledige artikel >

Participatie in de Europese Unie

Hoe staat het met participatie in de Europese Unie? Belangrijk artikel van Christian Marxen. http://bit.ly/1JvLBlD

Lees het volledige artikel >

Na Fyra, tijd voor een beter rollenspel

De verhoren in het kader van het parlementair odnerzoek naar het Fyra-debacle maken pijnlijk duidelijk hoe ver de wereld van het extern en intern toezicht uit elkaar staan. met name de inspectie I&L m...

Lees het volledige artikel >

De volmaakte mens in een volmaakt debat

In de Rode Hoed vond een debat plaats rond de televisieserie 'De volmaakte mens'. Bas Heijne heeft Michael Sandel uitgenodigd om op Socratische wijze te onderzoeken hoe ver we kunnen en willen gaan me...

Lees het volledige artikel >


Nieuwsoverzicht