De samenwerking rondom beleid

Een beleidscooperatie is een samenwerkingsvorm van stakeholders, wetenschappers en beleidsprofessionals rondom een maatschappelijk vraagstuk. De doelstelling van de cooperatie is om in een beperkte tijd op een kennisgedreven wijze tot ontwikkeling van gedragen beleid te komen. Wij zijn van mening dat er niet 'one best way' is om te komen tot gedragen beleid. Wij werken vanuit een diepgeworteld besef dat niemand alleen het antwoord heeft, we hebben allemaal een stukje van de puzzel. Tegelijkertijd zijn er belangen in het spel. En ook die worden door partijen vertegenwoordigd. Onze professie is het ontwerpen en begeleiden van een dusdanig kennisgedreven proces dat er door alle partijen gezamenlijk naar beleid en dus besluitvorming 'toegeleerd' wordt. Hierbij wordt niemands kernbelang aangetast. Dit doen wij voor individuele lokale en regionale  overheden (bijvoorbeeld samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemingen), landelijke vraagstukken (zoals decentralisdatie jeugdzorg of AWBZ) en onderwijsinstellingen.

 

Project Wisenten op de Veluwe weer een stap dichterbij

Het begint er steeds meer op te lijken dat nu ook de volgende stap in de komst van de wisenten naar de Veluwe rond is. Financiering voor de vennen lijkt rond. De vennen zijn belangrijk als waterbron,...

Lees het volledige artikel >

Onvermijdelijke onafhankelijkheid

Zowel de Verenigde Naties als de Europese Unie lijken van Nederlandse ZBO's en toezichthouders te eisen dat ze zich onafhankelijker opstellen. Op dit moment lijkt binnen Nederland de beweging eerder d...

Lees het volledige artikel >

Participatie in de Europese Unie

Hoe staat het met participatie in de Europese Unie? Belangrijk artikel van Christian Marxen. http://bit.ly/1JvLBlD

Lees het volledige artikel >

Na Fyra, tijd voor een beter rollenspel

De verhoren in het kader van het parlementair odnerzoek naar het Fyra-debacle maken pijnlijk duidelijk hoe ver de wereld van het extern en intern toezicht uit elkaar staan. met name de inspectie I&L m...

Lees het volledige artikel >

De volmaakte mens in een volmaakt debat

In de Rode Hoed vond een debat plaats rond de televisieserie 'De volmaakte mens'. Bas Heijne heeft Michael Sandel uitgenodigd om op Socratische wijze te onderzoeken hoe ver we kunnen en willen gaan me...

Lees het volledige artikel >


Nieuwsoverzicht