Kennis delen in een leerweg

Stel er ligt een complexe beleidsopdracht. Kwantitatief en kwalitatief moet er heel veel gebeuren om tot een werkbaar beleid te komen. Wat doe je? De standaard optie is om in- of uit te besteden. Bij een beleidscoöperatie wordt de oplossing in kennisdeling gezocht; intensief en voor langere tijd. Met andere partners, over organisatiegrenzen heen, wordt voor samenwerking gekozen. Dat gaat niet altijd vanzelf. Een investering in elkaar is dan de beste manier om te starten. Die investering krijgt eerst en vooral gestalte in de vorm van een leerweg. Er kunnen meerdere leerwegen zijn: per doelgroep en per thema.
 

Start: beleidsopdracht en intake

Elke leergang start met een beleidsopdracht door de (gezamenlijke) opdrachtgevers. Scherp wordt geformuleerd wat de beleidsopgave is zoals die in de leerweg centraal staat. De deelnemers gaan zich als groep en individueel op deze opgave richten.

Daarna volgen de individuele intake. Een intake met Individuele leerafspraken en waarbij de bijdrage aan de beleidsopdracht helder wordt. Verwachtingen en leeropbrengst worden besproken, de aard van de beleidscoöperatie is helder.
 

Opzet

Elke leerweg bestaat uit drie delen. Het eerste deel staat in het teken van het verruimen en verrijken van de bestaande kijk op de beleidsopdracht, het tweede 'trechtert' richting de te formuleren beleidsvisie. In het derde en laatste deel wordt deze visie gepresenteerd.

Leerweg I   weten wat we niet weten / weten wat we willen weten


2-3 modules gericht op verkennen, omdenken en grenzen verleggen rondom de beleidopdracht, met als uitkomst: herformulering beleidsopdracht

    Invalshoeken o.a.:
 - vanachter het beleid getrokken: om wat en wie gaat het?
 - de politieke dimensie van het beleidsvraagstuk
 - Beleid en complexiteit
 - verdiept beleid:
 - beleid & belevenis
 - de realiteit van de praktijk


Leerweg II kennis richten / beleid maken

 2-3 modules waarin de inzichten worden gericht, getoetst en door elkaar gerammeld richting een gezamenlijke beleidsvisie.

   Invalshoeken o.a.:
 - leiderschap in beleid
 - de architectuur van beleid
 - continue en discontinue veranderen
 - genieten van weerstand
 - essentiële vaardigheden
 - beleid verbeeld
 - tussen burgerparticipatie en overheidsparticipatie?
 - visie en effect

 

Leerweg III beleidsvisie presenteren

De leerweg sluit af met een slotbijeenkomst waarin de gezamenlijke beleidsvisie mondeling en in woord en beeld wordt gepresenteerd. Een jury beoordeelt het resultaat.

De beleidsvisie wordt richting de eigen organisaties van de deelnemers gepresenteerd. Door verder te delen in het kader van de beleidscoöperatie - bijeenkomsten, publicatie - wordt het rendement vergroot.

 

Project Wisenten op de Veluwe weer een stap dichterbij

Het begint er steeds meer op te lijken dat nu ook de volgende stap in de komst van de wisenten naar de Veluwe rond is. Financiering voor de vennen lijkt rond. De vennen zijn belangrijk als waterbron,...

Lees het volledige artikel >

Onvermijdelijke onafhankelijkheid

Zowel de Verenigde Naties als de Europese Unie lijken van Nederlandse ZBO's en toezichthouders te eisen dat ze zich onafhankelijker opstellen. Op dit moment lijkt binnen Nederland de beweging eerder d...

Lees het volledige artikel >

Participatie in de Europese Unie

Hoe staat het met participatie in de Europese Unie? Belangrijk artikel van Christian Marxen. http://bit.ly/1JvLBlD

Lees het volledige artikel >

Na Fyra, tijd voor een beter rollenspel

De verhoren in het kader van het parlementair odnerzoek naar het Fyra-debacle maken pijnlijk duidelijk hoe ver de wereld van het extern en intern toezicht uit elkaar staan. met name de inspectie I&L m...

Lees het volledige artikel >

De volmaakte mens in een volmaakt debat

In de Rode Hoed vond een debat plaats rond de televisieserie 'De volmaakte mens'. Bas Heijne heeft Michael Sandel uitgenodigd om op Socratische wijze te onderzoeken hoe ver we kunnen en willen gaan me...

Lees het volledige artikel >


Nieuwsoverzicht