Visie op Kennis

Wij kijken naar beleidsvorming als een didactisch proces. Kennis is daarbij de belangrijkste interventie. Kennis over de maatschappelijke opgaven waar u mee geconfronteerd wordt, maar ook kennis over de context waarin aan die opgave moet worden gewerkt. Anno nu is dat meer kennis dan een mens kan hebben, vandaar dat de essentie van een beleidscoöperatie bestaat uit leren en kennis delen.

Het mooie van kennis is dat je er meer van krijgt door het te delen. De beleidscoöperatie doet dat  delen bovenal in de vorm van leerwegen. Leerwegen gericht op beleidsopgaven. In feite kunnen we ons geen (werkende) beleidscoöperatie voorstellen zonder dat leren. Daardoor ontstaat eigenaarschap en gemeenschap. Zonder beide is elke vorm van samenwerking te vrijblijvend om kansrijk te zijn. De tweede vorm van kennis delen is ook klassiek: publiceren. De wijze waaropw e dat doen is zo modern als we het kunnen maken.

 

Leerweg

We kennen leerwegen in twee vorm: op maat gemaakt en open. In beide vormen staat een gezamenlijke beleidsopdracht centraal. De missie: via gedeelde kennis tot een gedeelde beleidsvisie komen.

We zien deelname aan een leerweg als de beste manier om te brgijpen wat deelname aan een beleidscoöperatie betekent en daar vol voor te kiezen. Zelf en samen met anderen nadenken over beleid geeft de basis voor het halen en brengen zoals dat eigen is aan elke vorm van coöperatie.
 

Publiceren

Centraal staan de publicaties zoals die door de leden van de beleidscoöperatie(s) zelf worden ontwikkeld.  We kennen verschillende vormen van publicaties

- visiedocumenten
De beleidscoöperatie is gericht op maatschappelijke opgaven – beleidsproblemen. Het einde van elke leerweg en tegelijk de start van elke beleidscoöperatie is een visiedocument gericht op dat beleidsprobleem. Theoretische en praktische inzichten komen daarin samen. Deze documenten worden in beginsel gepubliceerd en vormen de kern van de publicaties van de beleidscoöperatie.

- coöperatiepublicaties
Deelnemers aan een coöperatie – deelnemers aan de leerweg, docenten en anderen – zullen publicaties schrijven die raken aan het beleidsprobleem. Wij zorgen voor publicatie.

- vakpublicatie en - communicatie
Kennis kan uit vele bronnen komen en in vele vormen verschijnen. Alles wat relevant voor de leden kan zijn willen wij publiceren. Uiteraard worden daarvoor socale media ingezet.

Ontmoetingen
 Een beleidscoöperatie is er primair voor de leden zelf.

 

Project Wisenten op de Veluwe weer een stap dichterbij

Het begint er steeds meer op te lijken dat nu ook de volgende stap in de komst van de wisenten naar de Veluwe rond is. Financiering voor de vennen lijkt rond. De vennen zijn belangrijk als waterbron,...

Lees het volledige artikel >

Onvermijdelijke onafhankelijkheid

Zowel de Verenigde Naties als de Europese Unie lijken van Nederlandse ZBO's en toezichthouders te eisen dat ze zich onafhankelijker opstellen. Op dit moment lijkt binnen Nederland de beweging eerder d...

Lees het volledige artikel >

Participatie in de Europese Unie

Hoe staat het met participatie in de Europese Unie? Belangrijk artikel van Christian Marxen. http://bit.ly/1JvLBlD

Lees het volledige artikel >

Na Fyra, tijd voor een beter rollenspel

De verhoren in het kader van het parlementair odnerzoek naar het Fyra-debacle maken pijnlijk duidelijk hoe ver de wereld van het extern en intern toezicht uit elkaar staan. met name de inspectie I&L m...

Lees het volledige artikel >

De volmaakte mens in een volmaakt debat

In de Rode Hoed vond een debat plaats rond de televisieserie 'De volmaakte mens'. Bas Heijne heeft Michael Sandel uitgenodigd om op Socratische wijze te onderzoeken hoe ver we kunnen en willen gaan me...

Lees het volledige artikel >


Nieuwsoverzicht