Van de overheid....? Of niet?
Ondersteunt....? Of niet...
In 2020 houden we de voeten droog ... of niet
Over-heden en toekomst, samenwerken aan wat we alleen niet weten.
In 2015 krijgt de Veluwe een impuls ... of niet

Van de overheid....? Of niet?

Ondersteunt....? Of niet...

In 2020 houden we de voeten droog ... of niet

Over-heden en toekomst, samenwerken aan wat we alleen niet weten.

In 2015 krijgt de Veluwe een impuls ... of niet


Beleid beperkt zich niet tot de overheid. Beleid beperkt zich niet tot vandaag. De beleidscoöperatie geeft vorm aan de gedachte dat modern beleid over grenzen van tijd en organisaties heen gaat en het product is van samenspel en wisselwerking. Dit geven we vorm door rondom maatschappelijke opgaven beleidsmakers bij elkaar te brengen en te confronteren met inzichten uit wetenschap en praktijk. Niet eenmalig, maar structureel. Een beleidscoöperatie is een leergemeenschap rondom een vraagstuk waar kennis gebracht en gehaald wordt over-heden en toekomst. 
 


Beleidsontwikkeling gaat over afstand houden en rationeel analyseren.
En tegelijkertijd invoelen, nabij zijn en de emotie in het krachtenveld ervaren. 

 

 



 

 

Project Wisenten op de Veluwe weer een stap dichterbij

Het begint er steeds meer op te lijken dat nu ook de volgende stap in de komst van de wisenten naar de Veluwe rond is. Financiering voor de vennen lijkt rond. De vennen zijn belangrijk als waterbron,...

Lees het volledige artikel >

Onvermijdelijke onafhankelijkheid

Zowel de Verenigde Naties als de Europese Unie lijken van Nederlandse ZBO's en toezichthouders te eisen dat ze zich onafhankelijker opstellen. Op dit moment lijkt binnen Nederland de beweging eerder d...

Lees het volledige artikel >

Participatie in de Europese Unie

Hoe staat het met participatie in de Europese Unie? Belangrijk artikel van Christian Marxen. http://bit.ly/1JvLBlD

Lees het volledige artikel >

Na Fyra, tijd voor een beter rollenspel

De verhoren in het kader van het parlementair odnerzoek naar het Fyra-debacle maken pijnlijk duidelijk hoe ver de wereld van het extern en intern toezicht uit elkaar staan. met name de inspectie I&L m...

Lees het volledige artikel >

De volmaakte mens in een volmaakt debat

In de Rode Hoed vond een debat plaats rond de televisieserie 'De volmaakte mens'. Bas Heijne heeft Michael Sandel uitgenodigd om op Socratische wijze te onderzoeken hoe ver we kunnen en willen gaan me...

Lees het volledige artikel >


Nieuwsoverzicht